Opdrachtgevers

Gemeente Alkmaar

2013-2014.

Team trainingen om medewerkers en leidinggevenden in transitie proces ‘ de metamorfose’  van traditionele ambtelijke organisatie naar netwerk organisatie te ondersteunen.

Teams: PDV, Burgerzaken, KCC, SSC (JSA, facilitair, servicepunt), Geo, Financieel, management ondersteuning, HR, juridisch, PPI (projecten programma’s en interim opdrachten) en Inkoop.

Hoofdthema’s:  Het effectief omgaan met ingrijpende veranderingen zoals verhuizing, uitvlechtingen, nieuwe samenwerkings verbanden, andere manier van werken, verzakeling (opdrachtgever-/nemerschap), proactiviteit, en co-creatie. Vooral bewustwording, vaardigheden en de dialoog aangaan met elkaar en de leiding om gezamenlijkk te werken aan de nieuwe organisatie.

Fiscount

Fiscount 2014. In company communicatie empowerment training voor accountants.

NCSC

National Cyber Security Center (ministerie van Veiligheid en Justitie)

2011-heden. Leiderschapsontwikkeling en Theory U trajecten. Govcert is sinds 1 januari 2012 direct opgehangen onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert heet nu NCSC. Deze verandering vroeg om een andere organisatiestructuur, een nieuwe visie en missie en andere leiderschapskwaliteiten. Zowel het tactische, strategische en operationele stuk als de cultuur zijn in dit proces aan bod gekomen. Ik begeleid het MT hierbij.

Govcert

2008-2011. Organisatieontwikkeling en implementatie resultaatgericht management.

KLM

KLM: 2011. Afdeling IMO Groundservices

Begeleiding Directieteam: leiderschapsontwikkeling, visie en missievorming, begeleiding bij cultuurveranderingstraject.

KLM: 2012. Afdeling Operations

Cultuurveranderingtraject in 3 fasen. 1e fase: teambuilding en visievorming directieteam. 2efase:leiderschapsontwikkeling en implementatie resultaatgericht management voor middenkader. 3e fase: trainen medewerkers en implementatie competentiemanagement.

KLM Cityhopper: 2008-2010. Afdeling Operations. Verbeteren van de samenwerking tussen cabinepersoneel en afdelingen planning en control door training in bewustwording van gedragspatronen, herkenning van wederzijdse aannames en verwachtingen en oefenen van effectieve communicatievaardigheden.

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

2012. Afdeling CIBG: Teamontwikkeling. Visie en koersbepaling. Optimaliseren van aanwezige potentieel en verkenning van valkuilen en kwaliteiten.

Gemeente Blaricum-Eemnes-Laren (BEL Combinatie)

2008-heden. In 2008 zijn de gemeentes Eemnes, Blaricum en Laren met 1 bestuursmodel gaan werken. Dit vergde een enorme organisatieverandering. Van de medewerkers werd professionalisering en intern ondernemerschap gevraagd. Van de leidinggevenden het afstemmen en samenvoegen van diverse processen, goede communicatie met de bestuurders en mensgericht en resultaatgericht leiderschap. Verrichte werkzaamheden:

 • intervisie
 • in-company training Communicatie Empowerment en superviebijeenkomsten
 • teamtraining KCC
 • Teamtraining Burgerzaken
 • mediation en coaching
 • ondersteuning TMT

Fri-jado

2012. Fri-jado. Organisatiebreed. Ondersteuning bij Implementatie Competentie Management (intern project).

1e fase: invoelbaar maken van nieuwe kernwaarden van de organisatie door middel van een managementgame.

2011. Fri-jado Euro Products. Training Resultaatgericht Communiceren in projecten voor alle projectleiders.

2008. Fri-jado Super Service: Begeleiden MT in coachend leiderschap in combinatie met resultaatgericht management

Logius

2007-2012

De vraag: Het creëren van duidelijkheid en rust binnen de complexiteit van het veld waarin Logius zich beweegt. (Wat drijft ons, hoe dragen we onze missie en visie uit, hoe stemmen we ons beleid hierop af, hoe creëren we draagvlak bij de medewerkers, welke kernwaarden en kerncompetenties zijn nodig om de gewenste resultaten te behalen, welk leiderschap is hiervoor nodig en hoe zetten we ons gezamenlijk potentieel maximaal in)

Verrichte werkzaamheden:

 • Ondersteuning bij organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling
 • Procesbegeleiding (cultuurtraject en training DT, MT middels Theory U)
 • Trainingen organisatiebreed (resultaatgericht leiderschap, kernkwaliteiten en communicatie empowerment)
 • Projectleider bij het implementeren van competentiemanagement
 • Teamtrainingen op diverse afdelingen

Onderwijsbegeleiding

2012. Assistentie bij trainingsprogramma voor onderwijzers en intern begeleiders. Oefenen van lastige oudergesprekken door middel van rollenspellen.

Acta Marine

2009. Sector afvalwater: Teamtraining voor het verbeteren van de samenwerking

Waternet

2009. Sector afvalwater: Teamtraining voor het verbeteren van de samenwerking

Kadaster

2007. Team rechtszekerheid. Weerstand verminderen tegen organisatieverandering. Verbeteren samenwerking. Ontwikkelen van bewustzijn op kernwaarden van de organisatie, eigen teamwaarden en een ‘code of conduct’.

2006. Directie Zuidwest: Begeleiding bij de integratie van twee voormalig separate afdelingen tot één samenwerkend team.

2005. Directie FB: Herwinnen van vertrouwen en verbeteren van communicatie en samenwerking door creëren van openheid.

2005. Team BPA: Boven water krijgen van oude pijn en behoeftes. Strategie definieren en opstellen plan van aanpak.

2005. Team Lelystad: Verbeteren communicatie en samenwerking tussen senior professionals onderling en tussen senior professionals en teamleider.

2004. Directie Oost: Verbeteren onderlinge ondersteuning bij mobiliteitsvraagstukken van medewerkers.

Belastingdienst

2007-2008. Opleiding tot belastinginspecteur: onderdeel COMVA (Communicatievaardigheden) Hieronder vielen interviews, een startconferentie, conflicthantering, omgaan met agressie, casuïstiek met acteurs en individuele POP en coachgesprekken.

2007-2008 Open inschrijving cursus ‘omgaan met agressie’

2007. Workshop Zakelijk flirten

Woningstichting Den Helder

2007. Teamontwikkeling. Verbeteren interne en externe communicatie en doorbreken eilandencultuur.

Imtech Industry

2006. Afdeling ICT: Training Time Management

2004. Verandermanagement: Verbeteren van samenwerking en creatief om leren gaan met de veranderende organisatie.

Heineken

2003. Samenwerking door effectieve communicatie: Begrip voor elkaars negatieve kanten en communiceren met bewustzijn enrespect voor elkaars kwaliteiten.

2002. Leadership programma: Ontwikkeling van leiderschap op zijns niveau. Waardengedreven leiderschap, ontwikkelen van charisma, overbrengen van visie, ontwikkelen van flexibele leiderschapsstijlen, verbeteren van samenwerking en optimaliseren van communicatie.

Mitros

2007. Afdelingen Control, ICT en Facility: Om jaarplan 2008 te kunnen realiseren moesten een aantal slagen gemaakt worden. Na de interne slag (structuurverbeteringen) moest nu ook aan de gedrag- en competentiekant een slag gemaakt worden. Door middel van een heisessie voor deze afdelingen, het invoeren van competentiemanagement en een opleidingstraject is dit gerealiseerd. De afsluiting was een grote Mitros-loop, georganiseerd door Run2Day.

Veenstra Verwarmingen

ICT Embedded

2002. Fieldmanagers: Leiderschapsontwikkeling door middel van een intensief trainingsprogramma (Leadership Empowerment).

Compuware

2001. Cultuurverandering door organisatiebreed gevolgde training Communicatie Empowerment.

Laatste nieuws