GBO Overheid/ Logius

 

2007-2012

De vraag: Het creëren van duidelijkheid en rust binnen de complexiteit van het veld waarin Logius zich beweegt. (Wat drijft ons, hoe dragen we onze missie en visie uit, hoe stemmen we ons beleid hierop af, hoe creëren we draagvlak bij de medewerkers, welke kernwaarden en kerncompetenties zijn nodig om de gewenste resultaten te behalen, welk leiderschap is hiervoor nodig en hoe zetten we ons gezamenlijk potentieel maximaal in)

Verrichte werkzaamheden:

  • Ondersteuning bij organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling
  • Procesbegeleiding (cultuurtraject en training DT, MT middels Theory U)
  • Trainingen organisatiebreed (resultaatgericht leiderschap, kernkwaliteiten en communicatie empowerment)
  • Projectleider bij het implementeren van competentiemanagement
  • Teamtrainingen op diverse afdelingen