National Cyber Security Center (ministerie van Veiligheid en Justitie)

2011-heden. Leiderschapsontwikkeling en Theory U trajecten. Govcert is sinds 1 januari 2012 direct opgehangen onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert heet nu NCSC. Deze verandering vroeg om een andere organisatiestructuur, een nieuwe visie en missie en andere leiderschapskwaliteiten. Zowel het tactische, strategische en operationele stuk als de cultuur zijn in dit proces aan bod gekomen. Ik begeleid het MT hierbij.

Govcert

2008-2011. Organisatieontwikkeling en implementatie resultaatgericht management.