BEL Combinatie

2008-heden. In 2008 zijn de gemeentes Eemnes, Blaricum en Laren met 1 bestuursmodel gaan werken. Dit vergde een enorme organisatieverandering. Van de medewerkers werd professionalisering en intern ondernemerschap gevraagd. Van de leidinggevenden het afstemmen en samenvoegen van diverse processen, goede communicatie met de bestuurders en mensgericht en resultaatgericht leiderschap. Verrichte werkzaamheden:

-intervisie

-in-company training Communicatie Empowerment en superviebijeenkomsten

-teamtraining KCC

-Teamtraining Burgerzaken

-mediation en coaching

-ondersteuning TMT