Kadaster

2007. Team rechtszekerheid. Weerstand verminderen tegen organisatieverandering. Verbeteren samenwerking. Ontwikkelen van bewustzijn op kernwaarden van de organisatie, eigen teamwaarden en een 'code of conduct'.

2006. Directie Zuidwest: Begeleiding bij de integratie van twee voormalig separate afdelingen tot één samenwerkend team.

2005. Directie FB: Herwinnen van vertrouwen en verbeteren van communicatie en samenwerking door creëren van openheid.

2005. Team BPA: Boven water krijgen van oude pijn en behoeftes. Strategie definieren en opstellen plan van aanpak.

2005. Team Lelystad: Verbeteren communicatie en samenwerking tussen senior professionals onderling en tussen senior professionals en teamleider.

2004. Directie Oost: Verbeteren onderlinge ondersteuning bij mobiliteitsvraagstukken van medewerkers.