Gemeente Alkmaar

2013-2014.

Team trainingen om medewerkers en leidinggevenden in transitie proces ' de metamorfose'  van traditionele ambtelijke organisatie naar netwerk organisatie te ondersteunen.

Teams: PDV, Burgerzaken, KCC, SSC (JSA, facilitair, servicepunt), Geo, Financieel, management ondersteuning, HR, juridisch, PPI (projecten programma's en interim opdrachten) en Inkoop.

Hoofdthema's:  Het effectief omgaan met ingrijpende veranderingen zoals verhuizing, uitvlechtingen, nieuwe samenwerkings verbanden, andere manier van werken, verzakeling (opdrachtgever-/nemerschap), proactiviteit, en co-creatie. Vooral bewustwording, vaardigheden en de dialoog aangaan met elkaar en de leiding om gezamenlijkk te werken aan de nieuwe organisatie.