Nu ook Theory-U trajecten

Theory U

Het U-proces helpt mensen en organisaties om problemen op een gestructureerde manier bij de wortel aan te pakken. De methode is ontwikkeld door Otto Scharmer en wordt gebruikt om strategisch en organisch leiderschap te bevorderen. Zowel collectief als individueel. De vooronderstelling is, dat problemen niet vanuit bestaande denkkaders opgelost kunnen worden. Otto Scharmer zegt, dat er een verschuiving dient plaats te vinden van ‘learning from the past’ naar ‘learning from the future”. Dit vergt moed. Een echte oplossing vereist een sprong: durven zien wat er echt aan de hand is, dit accepteren, loslaten van oude oplossingen en vertrouwen op de antwoorden die zich aandienen.

Hij beschrijft 3 stappen

– Observeer, observeer, observeer. Verzamel informatie om de totale situatie in kaart te brengen. Wees je bewust van aannames, vooronderstellingen en denkpatronen, die je verhinderen werkelijk nieuwsgierig te zijn en je open te stellen.

– Trek je terug, reflecteer en maak contact met je innerlijke bron van weten. Wijsheid is iets anders dan kennis.

– Kom in actie: onderzoek mogelijkheden terwijl je ze creëert en blijf geen concepten bedenken.

De oplossingen die in een U-proces ontstaan, zijn gebaseerd op de unieke bijdrage en het totale potentieel van alle deelnemers aan dit proces. Hierdoor ontstaat een fundamentele verandering.

Laatste nieuws