Procesbegeleiding

Individu

Coaching

Coaching is een diepgaand proces. U kunt werken op inhoudelijk, gedragsmatig of emotioneel niveau. Ongeacht de insteek zijn er altijd dieper liggende factoren, die er de oorzaak van zijn dat uw situatie nu is zoals die is. Bij coaching is de vraag: bent u bereid deze confrontatie met uzelf aan te gaan?

Mediation

Soms ontstaan er conflicten. Tussen medewerkers onderling. Tussen een medewerker en een leidinggevende. Als je er zelf niet uitkomt, kan het helpen dit proces te laten begeleiden. Iemand die vanuit een onafhankelijke positie de standpunten van beide partijen kan vertalen. En de brug kan slaan, gebaseerd op het gezamenlijke doel. Zo ontstaat begrip voor elkaars standpunt, respect voor elkaars emoties en een verdieping van de samenwerking.

Laatste nieuws