Procesbegeleiding

Organisatie

Begeleiding bij veranderprosessen in lerende organisaties

Wij ondersteunen u met uw organisatie bij verandertrajecten; zowel cultuurveranderingen als organisatieveranderingen, waarbij ook inrichting en processen bekeken worden. In onze manier van werken hanteren wij het FAP principe. In het kort staat dit voor Focus, Alignment en Presence.

Laatste nieuws