Familieopstellingen

Ons karakter heeft zich in de loop van ons leven ontwikkeld. Bij je karakter horen je waarden, je normen en je gedragspatronen. Sommige van deze patronen zijn helpend, andere niet.

De kerngedachte van familieopstellingen en systemisch werken is, dat ieder mens deel uitmaakt van een groter geheel of sociaal systeem. Je kunt denken aan je werk (team), je familie, je gezin, de sportclub waar je lid van bent. Het allereerste systeem wat je tegenkomt, is je familiesysteem. Je familiesysteem is bepalend voor de vorming van je karakter en de bijbehorende gedragspatronen. Uitdagingen die je nu tegenkomt in je leven, vinden daar dus hun oorsprong. Elk systeem kent bepaalde wetten. Iedereen heeft een vaste plek, en die plek brengt taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Soms nemen mensen in het systeem een plek in, die niet de juiste is. Hierdoor ontstaan verstrikkingen, die grote gevolgen kunnen hebben. Door het totale systeem op te stellen kun je hier een helder beeld van krijgen. Je ziet verbanden, die ten grondslag liggen aan jouw vraag of thema, en dit bewustzijn helpt je om meer opties te creëren om je eigen weg te gaan.

Laatste nieuws