Projecten leiden: In deze training staan je persoonlijke leerdoelen centraal. Je koppelt je eigen ervaring aan de theorie. Allerlei competenties die je als projectleider nodig hebt worden besproken en geoefend. Je gaat bijvoorbeeld aan een stuurgroep vergadering deelnemen, je stelt plannen op en voert gesprekken met opdrachtgevers. Learning by doing is hier het motto. Je werkt samen met je medecursisten aan je eigen ontwikkeling in projectmanagement. Je krijgt de kans je kennis te verdiepen, je vaardigheden te verbeteren en je attitude te herzien. Je krijgt een huiswerkopdracht in de periode tussen het eerste en het tweede blok. In het tweede blok rapporteer je aan de groep wat je hebt toegepast.