Projectmanagement

Projectmatig Werken

Tijdens deze training werk je in kleine teams aan het realiseren van een simulatieproject. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Je krijgt inzicht in de noodzakelijke structuur van een project. Je ervaart de valkuilen in de communicatie tijdens de uitvoering van projecten. Afhankelijk van je persoonlijke leerdoelen ga je aan de slag om juist díe dingen toe te passen die jouw bijdrage aan het project succesvoller maakt.

Projecten leiden

In deze training staan je persoonlijke leerdoelen centraal. Je koppelt je eigen ervaring aan de theorie. Allerlei competenties die je als projectleider nodig hebt worden besproken en geoefend. Je gaat bijvoorbeeld aan een stuurgroep vergadering deelnemen, je stelt plannen op en voert gesprekken met opdrachtgevers. Learning by doing is hier het motto. Je werkt samen met je medecursisten aan je eigen ontwikkeling in projectmanagement. Je krijgt de kans je kennis te verdiepen, je vaardigheden te verbeteren en je attitude te herzien. Je krijgt een huiswerkopdracht in de periode tussen het eerste en het tweede blok. In het tweede blok rapporteer je aan de groep wat je hebt toegepast.

Opdrachtgeverschap

Deze training is voor opdrachtgevers en programma managers. Projecten worden niet vanzelf succesvol als er alleen maar een competente projectleider is toegewezen. Ook de rol van de opdrachtgever is erg belangrijk. De nadruk ligt op de business benefits waarvoor de projecten zijn geinitïeerd. Veel ruimte voor eigen praktijksituatie.

Laatste nieuws