De kunst van het luisteren

Horen doe je met je oren. Luisteren doe je met je hart.

Je mond houden, knikken en intussen al voorbereiden wat je gaat antwoorden is geen luisteren. De oplossing al bedacht hebben, voordat de ander zijn probleem goed en wel heeft uitgelegd is ook geen luisteren. Wat dan wel?

Luisteren is de bereidheid om je eigen vooroordelen, je eigen verwachtingen, je eigen behoeften, je eigen emoties even aan de kant te zetten. Luisteren is volledig open en ontvankelijk zijn voor de ander. De tijd nemen. Nieuwsgierig zijn. Echt willen begrijpen. Ook als hij of zij toevallig een andere mening, andere waarden en andere behoeftes heeft dan jij.

Luisteren is echte aandacht geven. Vanuit je hart.

De behoefte om echt gehoord te worden is diepgeworteld bij ieder mens. We zijn bereid te vechten voor die aandacht, want die staat gelijk aan waardering. Wij willen eerst gehoord worden en dan, misschien, kunnen we ook naar de ander luisteren. En daar zit het hem in. Om gehoord te worden, zul je eerst moeten investeren. Dat vinden we eng. Want stel dat die ander dan na die enorme investering helemaal niet naar ons luistert? Dan lijkt het alsof we iets verloren hebben!

In deze workshop leer je wat goed luisteren moeilijk maakt. Je ervaart hoe geweldig het is, als er echt naar jou geluisterd wordt. Je leert de vaardigheid om actief en empathisch te luisteren.. Vooral als het gaat om aandacht blijven geven, terwijl je zelf een emotie krijgt.

Hoe stap je uit je eigen emotie? Hoe kun je afstand nemen en de emotie bij de ander laten zonder je aangevallen te voelen? Hoe kun je effectief de-escaleren en conflicten vermijden?

Als je goed luistert, ben je in staat om zowel op inhoud als op procesniveau de controle over een gesprek te houden. Goed luisteren verbetert je relaties, je overtuigingskracht en je vermogen om samen te werken. Je krijgt zelf meer respect en waardering en mensen zullen je sneller in vertrouwen nemen.

In deze workshop werken we met een acteur en met zelf ingebrachte casuïstiek.

Laatste nieuws